Phần mềm “VssID” thay thế thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám, chữa bệnh; Tiến tới thay thế sổ bảo hiểm xã hội (BHXH).
“VssID - Bảo hiểm xã hội số” (gọi tắt là VssID) là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng. 

- Tiện ích của việc sử dụng phần mềm:
+ Ứng dụng VssID sẽ cung cấp các thông tin thiết yếu, liên quan đến quá trình đóng, hưởng BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) để người sử dụng biết được quá trình tham gia và quyền lợi đã được thụ hưởng của bản thân như: Thông tin hưởng các chế độ BHXH (một lần, ốm đau, thai sản,…); Lịch sử khám, chữa bệnh BHYT,…; Thực hiện giám sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của người sử dụng lao động; Góp phần công khai, minh bạch thông tin về quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT.
+ Không cần sử dụng thẻ và giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi khám chữa bệnh BHYT. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 1493/BHXH-CSYT về việc sử dụng hình ảnh thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID để đi khám, chữa bệnh. Theo đó bắt đầu từ ngày 01/6/2021, người dân có thể dùng ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID thay cho thẻ giấy khi đi khám bệnh trên toàn quốc.
+ Sử dụng VssID thay thế sổ BHXH: Phần mềm VssID được ra đời với mục tiêu thay thế Sổ BHXH. Bên cạnh đó, với ứng dụng VssID, người lao động hoàn toàn có thể dễ dàng tra cứu các thông tin về chế độ, chính sách BHXH, hướng dẫn sử dụng ứng dụng, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến,…