Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-MNNTr ngày 20/9/2021 của Trường MN Ninh Trung về thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ vào Bộ công cụ đánh giá tiêu chí về môt số tiếu chí, nội hàm còn hạn chế và điều kiện tình hình thực tế, Trường mầm non Ninh Trung “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2021-2022 như sau:

          1. Mục đích

          a) Đối với nhà tr­ường

          - Đảm bảo tất cả trẻ đều được tạo cơ hội học tập qua chơi và bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của bản thân trẻ.

          - Môi trường giáo dục trong trường, lớp học mang tính “mở”, nhằm kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia hiệu quả vào các hoạt động chơi và trải nghiệm đa dạng.

                   - Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục LTLTT: Bổ xung, mua sắm, bố trí và sử dụng các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; tạo được bầu không khí thân thiện giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với những người xung quanh, trẻ được trao đổi, được đề xuất nguyện vọng của mình.

          - Tổ chức phong phú các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm.

          - Huy động sự tham gia của nhà trường, gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất cùng quan tâm xây dựng trường mầm non LTLTT.

          b) Đối với giáo viên

           -  Đổi mới nội dung, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm để phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của trẻ trong mọi hoạt động, giúp mỗi cá nhân trẻ được phát triển dựa trên khả năng của trẻ.

           - Tổ chức hoạt động luôn đặt trẻ vào trung tâm của quá trình giáo dục, có nghĩa là tạo mọi cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động: Khám phá, trải nghiệm, quan sát, giao tiếp, giải quyết vấn đề, sáng tạo. Khuyến khích trẻ chủ động, tích cực tham gia hoạt động học, chơi. Giáo viên chỉ là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ được chiếm lĩnh kiến thức. Từ đó nhằm thúc đẩy giáo viên có cơ hội tìm hiểu sâu về phương pháp giáo dục trẻ qua các hoạt động hàng ngày.

          - Lựa chọn và xây dựng các nội dung giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của lớp. Xác định được mục tiêu, nội dung, phương pháp, đồ chơi, đồ dùng, học liệu, thời gian, địa điểm phù hợp với lợi ích, nhu cầu, khả năng của trẻ.

          Tạo cho trẻ yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động.

          c) Đối với trẻ

          - Trẻ được tham gia trải nghiệm, khám phá những điều mới lạ; yêu thích, hào hứng, tự nguyện tham gia vào các hoạt động, làm việc theo cặp, theo nhóm, trải nghiệm, trao đổi, chia sẻ, trình bày ý kiến.

          - Trẻ phát huy được khả năng sáng tạo của bản thân; hồn nhiên, tự tin thể hiện bản thân trong các hoạt động.

          d) Đối với phụ huynh

          - Tăng cường sự quan tâm phối kết hợp của cha mẹ trẻ trong việc thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non LTLTT nhằm thu hút sự tham gia của các bậc phụ huynh và tạo sự đồng thuận, sự thống nhất về nội dung, phương pháp giáo dục trẻ.

          2. Yêu cầu

          - Xác định rõ việc thực hiện chuyên đề là nhiệm vụ trọng tâm trong các năm học, là việc thực hiện đổi mới trong quản lý và các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non.

          - Việc thực hiện chuyên đề cần thực chất, sát với điều kiện thực tiễn của từng lớp, tuyệt đối không làm hình thức, gây lãng phí.

        3. Kết quả

Một số hình ảnh tạo môi trường trong năm học 2021-2022 như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÓC THƯ VIỆN

 

 

 

 

 

                        

                        

 

                                          GÓC KHÁM PHÁ

 

 

 

                        

 

GÓC CHỢ QUÊ

 

 

 

                        

VƯỜN RAU CỦA BÉ:

 

VƯỜN CỔ TÍCH: