Hình ảnh đón trẻ tại cổng trường:

Đo thân nhiệt cho trẻ tại cổng trường
Sát khuẩn tay cho trẻ trước khi vào lớp

Hình ảnh hoạt động tại lớp: