Sinh thời, Bác Hồ phát động phong trào Tết trồng cây. Bác khuyên khi mùa xuân tới, mỗi người nên trồng một cây xanh để góp phần làm cho quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp. Từ đó, Tết trồng cây đã trở thành một phong tục mới của dân tộc ta trong những ngày xuân.
 

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 10/02/2022 của Hội Nông dân Thị Xã Ninh Hòa về Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm  2022. Trường Mầm Non Ninh Trung phối hợp với Hội nông dân Thị Xã và Hội Nông dân xã Ninh Trung tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian: 15 giờ ngày 18/02/2022

Địa điểm: Trường Mầm Non Ninh Trung

Một số hình ảnh ghi tại Trường Mầm Non Ninh Trung:

 

Các tiếc mục văn nghệ:

Mở đầu là tiếc mục múa với giai điệu bài hát "Trồng cây nhớ đến người"
Tiếc mục hát bài "Việt Nam ơi"

Phát biểu của Đại biểu: 

Hình ảnh trồng cây: