Bồi dưỡng kết nạp đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó và được sự nhất trí của Đảng ủy xã Ninh Trung, ngày 18/3/2022, Chi bộ Trường Mầm non Ninh Trung đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Đài.

Thời gian: 18/3/2022

Địa điểm: Trường Mầm non Ninh Trung

Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự buổi Lễ có toàn thể Đảng viên Chi bộ Trường Mầm non Ninh Trung.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ: