Thực hiện Hướng dẫn số 764/HDLT-LĐLĐ-PGDĐT, ngày 07/10/2021 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động năm học 2021 – 2022. Sáng ngày 05/11/2021 Trường Mầm non Ninh Trung long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2021 – 2022.

Về tham dự có Đồng chí Lại Hải Triều - Phó chủ tịch UBND xã Ninh Trung và Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Bích - Trưởng ban Đại diện CMHS cùng toàn thể Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên trường Mầm non Ninh Trung.

Hội nghị được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022; Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020-2021; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm học 2020 -2021; Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ; phát động phong trào thi đua; ký kết giao ước thi đua giữa nhà trường và Công đoàn.

Hội nghị đã tổ chức bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023 với 03 đồng chí đảm bảo các tiêu chí, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của mình.

Nhà trường cũng đã biểu dương tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị: