Với tiêu chí vui đón xuân an toàn, phòng chống dịch Covid - 19. Trường Mầm non NInh Trung tổ chức hoạt động vui đón xuân tại các lớp.

Sau đây là một số hình ảnh chào đón mùa xuân mới tại các lớp.