Sau thời gian hơn 3 tháng nghỉ học do dịch, bệnh Covid -19, ngày 11/5/2020 các cháu mầm non được trở lại trường. Sau đây là một số hình ảnh những ngày đầu đi học trở lại tại Trường Mầm non Ninh Trung

Công tác đón và đo thân nhiệt trẻ tại cổng trường: Nhà trường thực hiện đo thân nhiệt  2 nơi tại cổng chính và cổng phụ nhằm tránh tình trạng ách tắt và quá tải.

 

Công tác hướng dẫn học sinh rửa tay trước khi vào lớp:

 

 

 

Giờ trả trẻ được bố trí xen kẽ giữa các lớp để tránh tập trung đông người tại cổng. Giáo viên dẫn trẻ ra cổng trường để trả trẻ cho phụ huynh, phụ huynh đón cháu tại cổng, phụ huynh không vào trường.