Trong năm học 2020-2021 (Tháng 12/2020) Trường Mầm non Ninh Trung đã tổ chức cho nhân viên y tế phối hợp với GVCN cân đo- chấm biểu đồ phát triển của trẻ (lần 2).

 Sau đây là bảng tổng hợp kết quả cân đo- theo dõi biểu đồ phát triển của trẻ lần 2 trong năm học 2020-2021 của trường Mầm non Ninh Trung.

 

STT

Tên lớp

Cân nặng

Chiều cao

Ghi chú

Số trẻ theo dõi biểu đồ

Bình thường

Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân MĐN

CN> tuổi

Số trẻ theo dõi biểu đồ

Bình thường

CC> tuổi

Suy dinh dưỡng thể thấp còi

Suy dinh dưỡng thể thấp còi MĐN

1

5-6 tuổi A

37

37

 

 

 

37

36

 

1

 

 

2

5-6 tuổi B

40

31

2

 

7

40

39

 

1

 

3 béo phì

4 thừa cân

3

5-6 tuổi C

34

28

4

 

2

34

32

1

1

 

2 thừa cân

4

4-5 tuổi A

36

36

 

 

 

36

36

 

 

 

 

5

4-5 tuổi B

31

29

1

 

1

31

30

 

1

 

1 thừa cân

 

6

4-5 tuổi Phú Văn

21

21

 

 

 

21

21

 

 

 

 

7

4-5 tuổi Tân Ninh

25

22

2

 

1

25

22

 

3

 

1 béo phì

8

3-4 tuổi

30

27

 

 

3

30

29

 

1

 

3 thừa cân

9

25-36 tháng

26

24

2

 

 

26

25

 

1

 

 

Tổng cộng

280

255

11

 

14

280

270

1

9

 

 

Tỷ lệ (%)

100

91.1

3.9

 

5

100

96.4

0.4

3.2