Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) năm 2020-2021

  

            Để tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bại liệt trong cộng đồng, Trạm y tế xã Ninh Trung đã  ban hành kế hoạch số 50/KH-TYTNT ngày 19/3/2021 của Trạm y tế xã Ninh Trung Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) năm 2020-2021 trên địa bàn xã Ninh Trung.


            Theo đó, nhà trường phối hợp với Trạm y tế xã Ninh Trung tổ chức tiêm bổ sung vắc xin bại liệt gồm tiêm (IPV) trong ngày  15/4/2021

            Thời gian triển khai cụ thể:

            + Sáng  7 giờ 00 ngày 15/4/2021 tiêm các lớp sau: Nhà trẻ 25-36 tháng; MG 3-4 tuổi; MG 4-5 tuổi A; MG 4-5 tuổi B; MG 5-6 tuổi C

            + Chiều  14 giờ 00 ngày 15/4/2021 tiêm các lớp sau: MG 4-5 tuổi Phú Văn và MG 4-5 tuổi Tân Ninh

            Mục tiêu là đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

Hình ảnh Tiêm ngừa vắc xin  bại liệt (IPV)

Đối tượng tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) là trẻ từ ngày 01/03/2016 đến ngày 28/02/2018 chưa được tiêm vắc xin IPV và dự kiến 186 trẻ được tiêm đang đi học tại trường mẫu giáo, nhà trẻ.

            Lưu ý: Không tiêm IPV cho những đối tượng đã được tiêm văc xin phối hợp có chứa thành phần bại liệt  trong tiêm chủng dịch vụ trước đó.

            Đối với các trường hợp tạm hoãn sẽ được tiêm vét vào ngày tiêm chủng thường xuyên trong tháng 5/2021.